క్లచ్ పైలట్ బేరింగ్‌ను ఎలా మార్చాలి

ఆటోమోటివ్ క్లచ్ పైలట్ బేరింగ్‌ను ఎలా మార్చాలి