1999 టయోటా 4 రన్నర్ యాంటెన్నా

నా యాంటెన్నా ట్రక్ నుండి నిష్క్రమించే ప్రదేశానికి కొంచెం పైన విరిగింది. నేను మాస్ట్ మాత్రమే భర్తీ చేయాలి. దాని యొక్క శక్తి భాగం కొంతకాలంగా పని చేయలేదు మరియు నేను ...