పిస్టన్ (ఇంజిన్ కోల్డ్) పైన ఉన్న చిన్న నూనె పూల్‌కు కారణమేమిటి?

ఒక సంవత్సరం కన్నా తక్కువ కాలం వాహనాన్ని కలిగి ఉండండి కాబట్టి చరిత్ర గురించి కొంచెం తెలుసుకోండి. అధిక చమురు వినియోగం 1qt300 మైళ్ళు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ తప్ప బాగా నడుస్తుంది. ...