2004 చెవీ ఇంపాలా స్టీరియోకు వాల్యూమ్ లేదు

ఇంటీరియర్ సమస్య 2004 చెవీ ఇంపాలా 6 సిల్ ఫ్రంట్ వీల్ డ్రైవ్ ఆటోమేటిక్ 2004 చెవీ ఇంపాలా. స్టీరియో ఆన్ అవుతుంది, అన్ని బటన్లు ...

కార్ రేడియో స్థిరంగా మాత్రమే ఉంటుంది

నేను పాత యాంటెన్నాను క్రొత్తదానితో భర్తీ చేసాను. ఏదైనా స్టేషన్ am లేదా fm స్టాటిక్ మాత్రమే ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మేము బ్యాటరీని కూడా తీసివేసాము ...