ఉష్ణోగ్రతపై ప్రసారం ఆన్ అవుతుంది

ఇది వేడెక్కుతుంది మరియు ఉష్ణోగ్రత మీద ప్రసారం వస్తుంది. ఇది ప్రసారం కావచ్చు? ప్రత్యుత్తరం 1: హాయ్, దురదృష్టవశాత్తు, ఇది చాలా మటుకు ...

తప్పుడు వేడి శీతలకరణి ఉష్ణోగ్రత కాంతి

సరే, ఈ రోజు నా లైసెన్స్ మరియు నా కారు వచ్చింది. ఇంటికి డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఐదు నిమిషాలు కూడా కాదు, వేడి శీతలకరణి ఉష్ణోగ్రత కాంతి వచ్చింది. నేను పైకి లాగాను ...